Direct contact tussen klant en opdrachtgever

Op de eerste dag van uw evenement zullen de beveiligingsmedewerkers een zogeheten voorstelronde lopen, tijdens deze ronde zullen de beveiligers zich de opdrachtgevers afzonderlijk voorstellen en een brief afgeven waarin het directe telefoonnummer staat van de diensttelefoon waarop de beveiligers bij urgente situaties gedurende het evenement bereikbaar zijn om in geval van calamiteiten en ongeregeldheden adequaat te kunnen reageren.

Tevens zal aangegeven worden dat de beveiligers dagelijks bij iedere opdrachtgever langs zullen komen tijdens een evaluatie ronde, in dit korte evaluatie gesprek kunnen op of aanmerkingen met elkaar besproken worden. Verder zullen de beveiligers zich bezig houden met het uitvoeren van openingsrondes, controlerondes en afsluitrondes.

Uitstraling van uw beveiligers

U heeft volledige inspraak over de uitstraling betreft onze beveiliging medewerkers. Kiest u voor de vriendelijke, representatieve, service-verlenende beveiliger gekleed in zwart kostuum? Of heeft u toch liever de ietwat stevigere persoonlijkheid gekleed in combat outfit? Wij werken met beveiligers van Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse komaf.

Ervaring heeft ons geleerd dat Allochtone raddraaiers het meest ontzag hebben voor autoriteiten van de zelfde afkomst, en door deze mensen het best kunnen worden aangesproken en daar nodig gecorrigeerd. U bepaalt tenslotte hoe wij ons opstellen, en wij zullen ons uiterste best doen om aan uw wensen te voldoen.

Coördinatie

Wanneer het geval zich voordoet dat u op een groot evenement genoodzaakt bent om met meerdere beveiligers te werken, dan zullen wij u een coördinator beveiliger adviseren. Wij weten uit ervaring dat het voor de klant als zeer prettig word ervaren als men een vast aanspreek punt heeft met een herkenbaar gezicht.

Dagrapportage

Na afloop van uw evenement zullen wij u een complete rapportage van bevindingen van dag tot dag toesturen. Zodat u precies kunt inzien welke meldingen, constateringen, en voorvallen er tijdens uw evenement hebben plaatsgevonden, wij vinden het belangrijk dat u weet wat er speelt.

Onze beveiligingsmedewerkers zullen gedurende het evenement een dagelijks aan- en afmeldingsprocedure hanteren. Het voordeel van deze procedure is dat het voor u als opdrachtgever transparant is welke uren de beveiligers op uw evenement aanwezig zijn.