Objectbeveiliging

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met interne en externe criminaliteit die het bedrijfsproces ernstige schade kunnen toebrengen. Daarnaast komen er steeds meer eisen ten aanzien van de veiligheid zoals brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers. Als primaire taken noemen we o.a.: voorkomen van criminaliteit, handhaven van orde, rust en regelmaat (aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever), registratie en bediening van de aanwezige apparatuur zoals alarmsystemen, uitbrengen van duidelijke rapportages, alarmeringsprocedures. Als aanvullende taken: bediening telefooncentrale, algemene receptiewerkzaamheden, licht administratieve taken.

Bouw beveiliging

Bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen maar ook van vernielingen en sabotage van de projecten. Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden.

Eventos Security zorgt ook voor andere (veiligheids)werkzaamheden zoals toezicht op de verplichte veiligheidsmiddelen, leveranciers en bezoekers registratie en visitatie van eigen medewerkers, leveranciers en onderaannemers. Dit hoeft niet alleen in de avond en nachturen te zijn maar kan ook overdag en in het weekend kunnen zij aanwezig zijn op de bouwput voor controle, beveiligen en toezicht van de eigendommen en goederen. Eventueel ondersteund door onze mobiele surveillance.