Eventsecurity

Het beveiligen van evenementen vergt een specifieke en doelgerichte aanpak. Onze getrainde beveiligers zijn u hierbij graag van dienst. Wij hebben een ruime ervaring in het beveiligen van evenementen en de benodigde kennis (diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker) om u op een vakkundige en professionele wijze van dienst zijn. Eventos Security  helpt u onder meer bij het controleren, visiteren en fouilleren op evenementen. Het moge duidelijk zijn dat wij voor deze beveiligingsdiensten hoge eisen stellen aan de juiste combinatie van tact, stressbestendigheid en het doortastend optreden van onze medewerkers.

Voorbeelden van evenementen waarbij we u van dienst kunnen zijn, zijn onder meer beurzen, vergaderingen, presentaties/conferenties, bedrijfsfeesten, schoolfeesten, dansfeesten, etc.

Ons voornaamste doel bij het beveiligen van evenementen is het creëren van een veilig gevoel onder bezoekers, medewerkers en u als organisator. Hier stopt onze dienstverlening echter niet! Bezoekers van uw evenement moeten zich namelijk ook thuis voelen, waar wij als beveiligers een belangrijke taak voor onszelf zien weggelegd. Wij kunnen uw bezoekers bij de ingang van het evenement verwelkomen, een praatje maken met mensen tijdens het evenement, enzovoorts. Zo voelen mensen zich veilig en prettig!

Crowd Management

Crowd Management is niet meer weg te denken bij (grootschalige) evenementen. Ook rond en in de horeca of horecaconcentratiegebieden is er sprake van het toepassen van Crowd Management, vaak wel op kleinere schaal en de genomen maatregelen hebben een meer structureel karakter. Wij van Eventos Security kunnen u hierbij helpen.

Crowd Management richt zich erop grote mensenmassa’s en mensenstromen in veilige banen te leiden. Dit in tegenstelling tot crowd control, dat enkel van toepassing is op de praktische uitvoering van het evenement.

Crowd Management omvat onder meer de planning van de bewegwijzering, het plannen van de hoeveelheid en plaats van de sanitaire installaties, of de volgorde en locatie van optredens.

Bij Crowd Management zijn dan ook altijd meerdere veiligheidspartners betrokken. Denk hierbij aan:
– Medische hulpverlening (GHOR, EHBO)
– Verkeersbegeleiding
– Hulpdiensten zoals GHOR, Brandweer en Politie
– De vergunningverlener (Gemeente)

Met een gedegen Crowd Management plan van Eventos Security zorgt u ervoor dat de bezoekers van uw evenement of uw horeca gelegenheid op een veilige, aangename en gastvrije manier kunnen genieten.