Objectbewaking

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met interne en externe criminaliteit die het bedrijfsproces ernstige schade kunnen toebrengen. Daarnaast komen er steeds meer eisen ten aanzien van de veiligheid zoals brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers. Als primaire taken noemen we o.a.: voorkomen van criminaliteit, handhaven van orde, rust en regelmaat (aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever), registratie en bediening van de aanwezige apparatuur zoals alarmsystemen, uitbrengen van duidelijke rapportages, alarmeringsprocedures. Als aanvullende taken: bediening telefooncentrale, algemene receptiewerkzaamheden, licht administratieve taken.

Nachtbewaking

Vandalisme, diefstallen en inbraken zijn momenteel aan de orde van de dag. Koperdieven weten steeds vaker hun slag te slaan in de nachtelijke uurtjes met alle gevolgen van dien. Onze beveiligers zullen ’s nachts uw evenemententerrein beveiligen en adequaat reageren bij onregelmatigheden.

Assistentie bij onregelmatigheden en/of calamiteiten

Beveiligers zijn vaak als eerste ter plaatse als het gaat om calamiteiten. De werkzaamheden van onze beveiligers bestaan in dat geval uit het constateren en rapporteren van een situatie, het alarmeren van de noodzakelijke hulpdiensten en het waarborgen van de veiligheid voor bezoekers en omstanders. Maar ook bij onregelmatigheden zijn onze beveiligers uiterst bekwaam in het opnemen en doorgeven van een signalement, het alarmeren van bijvoorbeeld politie en het assisteren bij een eventuele aanhouding van een verdachte.