Beveiliging Coffeeshops

Bent u de trotse eigenaar van een coffeeshop?

Dan ondersteunen wij u graag. Onze beveiligers zijn pro-actief, klantvriendelijk en ze stralen professionaliteit uit. Ze creëren niet alleen een veilige omgeving, maar ook een prettige ervaring voor bezoekers. Dit is vaak terug te lezen in de reverentie van de Coffeeshops.

Verder beheren onze beveiligers de sfeer in en om de coffeeshop, en zorgen ze voor een omgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt.

Aan een moderne coffeeshop worden hoge eisen gesteld. Personeel moet geschoold zijn, de produc­ten die een zaak verkoopt moeten betrouwbaar zijn en nog zo wat van die zaken. Veel coffeeshops heb­ben tegenwoordig ook security aan de deur. De beveiligingsmensen controleren de leeftijd van de­genen die naar binnen willen en houden in sommi­ge gemeenten klanten die niet in Nederland wonen buiten de zaak.

Specialisme

Security is een specialisme op zich. Daarom huren veel coffeeshops spe­ciaal opgeleid veiligheidspersoneel in. Eventos Security is een bedrijf met goed opgeleid security personeel en ervaring met de beveiliging van cof­feeshops in meerdere steden. “Wij zorgen ervoor dat de bewoners in de buurt van een coffeeshop een vei­lig gevoel hebben”, legt de eigenaar van Eventos Security uit. “Overlast rondom coffeeshops is de laatste jaren een hot issue.

Een aantal coffeeshops spelen daar op in. Ze draaien het om: Door met security ervoor te zorgen dat het veilig wordt in de buurt van de coffeeshops weten ze de buurt voor zich te winnen.”

Gastheerschap

Eventos spreekt liever van ‘gastheer­schap’ dan beveiliging. “Onze man­nen houden niet alleen de voordeur van de shop in de gaten, maar sur­veilleren ook twee straten verderop. Daar spreken ze klanten aan uit de coffeeshop, die daar opzichtig een jointje roken of luidruchtig zijn. Dat doen ze overigens altijd op een heel vriendelijke professionele manier. Onze mannen schreeuwen of schel­den nooit. Ook zorgen de gastheren ervoor dat in de buurt van de coffee­shop geen harde muziek uit auto’s komt, dat automobilisten hun auto’s netjes parkeren en dat er niet te hard gereden wordt.”

Leefbaarheid

In de buurten waar Eventos actief is, gebeurt iets bijzonders. “Buurtbewo­ners spreken onze mensen aan en weten dat ze op hen kunnen bouwen. Ze hebben het telefoonnummer van een contactpersoon en kunnen dat 24/7 bellen. Ze weten dat we direct ingrijpen en dat stellen ze zeer op prijs. Ook zie je dat jongeren uit de buurt de gastheren steeds meer bij­staan met het handhaven van een prettige sfeer in de wijk. Je ziet dat ze steeds meer gaan voor de leef­baarheid van hun wijk, nu ze zien dat de gastheren er werk van maken.”

Omdat Eventos de rust in de buurt van de coffeeshop garandeert met menskracht en camera’s zie je aan het einde van een werkdag een run van automobilisten die hun auto zo dicht mogelijk bij de coffeeshop neer willen zetten. De buurtbewoners we­ten dat hun auto daar 100% veilig staat. Ook de bewoners voelen zich veilig bij de ‘gastheren in de buurt.

Eigenlijk vervult Eventos een soort maatschappelijke buurtfunctie. De vriendelijke uitstraling van de gast­heren, hun professionele houding naar bezoekers van de coffeeshop en andere wijkbezoekers oogst veel waardering. Daar ben ik best trots op. Ook de shopeigenaars voelen zich zeer goed bij het nieuwe imago in de buurt dat ze met het gastheer­schap hebben opgebouwd. Maar het belangrijkste vind ik dat we de hele buurt een veiliger gevoel geven.” 

Dit zijn de werkzaamheden die wij in overleg kunnen uitvoeren:

 • Id controle minimaal 18 jaar of ouder
 • Tassen controle (op verboden middelen)
 • Verkeer door laten lopen zonder oponthoud
 • Goed parkeren, niet op stoep etc.
 • Stilstaande auto’s motoren uit, geen luide muziek aan
 • Fietsen plaatsen op aangewezen plaatsen
 • Luidruchtige klanten bedaren
 • Klanten verwelkomen
 • Er op letten dat er niet in de omgeving van de coffeeshop geblowd op straat i.v.m. klachten van de buurt
 • Afval niet op straat wordt achtergelaten
 • Goede contacten met de buren houden, of alles naar wens is. Wij voorkomen dat er in de buurt gedeald wordt

 Al meer dan 100.000 uur werkervaring verspreid over 22 jaar, waarvan 45.000 uur in de afgelopen 10 jaar aan coffeeshop beveiliging!